Attraktiv arbetsgivare

För oss som socialdemokrater är det självklart att Forshaga kommun ska vara en god arbetsgivare, en arbetsgivare som ny personal vill komma och arbeta för. Lika viktigt är att redan anställd personal vill arbeta kvar och känner stolthet över att arbeta för vår kommun.

Under den kommande mandatperioden kommer vi socialdemokraterna bland annat jobba för:

  • Fokus på de mänskliga rättigheterna
  • Pröva tvålärarsystem fullskaligt på högstadiet
  • Tillsvidareanställningar i större utsträckning inom all kommunal verksamhet
  • Samverkansavtal med våra fackliga parter för ökat medinflytande
  • Tillitsbaserat och nära ledarskap inkluderat självstyrande grupper
  • Högre avtalspension till alla anställda
  • Ny övergripande lönepolicy med befattningsstruktur och tydlig löneprocess
  • Förstärkt program för personalutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor
  • Ge stöd till arbetsskor och arbetskläder till kommunal personal som behöver det
  • Schyssta villkor vid upphandling

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email