Socialdemokraterna i media

Här kan du läsa insändare, debattartiklar, pressmeddelanden och andra uttalanden från våra företrädare inom Socialdemokraterna i Forshaga.

Debattartikel i VF 2023-09-11 av Per Lawén (S), kommunstyrelsens ordförande i Forshaga och Göran Adrian (C),.. kommunstyrelsens vice ordförande. De beskriver här kommunens tänk runt planerade avverkningar av en mindre del av kommunens skogsbestånd.

Debattartikel i VF 2023-08-21 av Per Lawén (S), kommunstyrelsens ordförande i Forshaga och Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kil. De skriver om den nya gymnasieskolan, vikten av samarbete mellan kommuner så att tomma stolar blir mindre vanligt. Dessutom skriver de om den nya lag som kommit, vilken tydliggör att det inte enbart är elevernas önskemål som ska styra antalet utbildningsplatser på respektive program utan också arbetsmarknadens behov.

Debattartikel i NWT 2023-07-03 av Per Lawén (S) och Göran Adrian (C) i dagens NWT angående vår rödgröna budget som ska styra Forshaga kommun. Den innebär satsningar för att genomföra det politiska program som vi socialdemokrater och centerpartister har lovat invånarna att satsa på: utveckling, kunskap, trygghet och hållbarhet. Budgeten innebär också ett fortsatt fokus på välfärden och utgår från en högre skattesats istället för nedskärningar. Om detta och mycket mer i budgeten skriver

Debattartikel i VF 2023-06-29 av Roger Johansson som argumenterar för en radikal klimatpolitik för landsbygdens skull.

Debattartikel i NWT 2023-06-27 av Per Lawén om det nya kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete och hur kommunerna själva är bäst lämpade för att styra arbetet med generella statsbidrag istället för pekpinnar om exakt hur arbetet ska läggas upp.

Debattartikel i NWT 2023-06-15 av Aakash Budathoki (S) och Marita Ögren (C) om den positiva utvecklingen inom skolans område i Forshaga kommun. Minskade barngrupper, miljoner extra till skolan och bättre praomöjligheter bland annat.

Debattartikel i VF 2022-10-10 av Per Lawén där han frågar sig när Ulf Kristersson ska komma med besked till alla föreningar om vilka stöd de kan räkna i elpriskrisen.

Debattartikel i NWT 2022-09-09 av Marian Gustavsson och Per Lawén om behovet av likvärdig ambulansvård i hela Värmland och att det därför behövs en ambulans placerad i Deje.

Debattartikel i NWT 2022-09-05 av Aakash Budathoki där han skriver om våra vallöften på skolans område.

Debattartikel i VF 2022-07-25 av Per Lawén om läget i kommunen, hur vi växer och alla bra saker med att bo i Forshaga kommun.

Debattartikel i VF 2021-08-19 där vår styrelse skriver om det slags samhälle vi vill bygga och varför det är så omöjligt för oss att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Debattartikel i NWT 2021-08-17 av Aakash Budathoki, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden om de stora framsteg som gjorts när det gäller skolresultat och trygghet i skolan i vår kommun. Aakash lyfter särskilt fram det stora och viktiga arbete som all vår skolpersonal gjort för att möjliggöra denna utveckling.

Replik i VF av Maria Norell 2021-05-11 på Gunnar Ströms (L) debattartikel om att vi socialdemokrater vill införa en ny fastighetsskatt. Någon sådan är inte aktuell och Maria skriver: ”Gunnar Ström kan vara lugn: Vi socialdemokrater kommer alltid ha ett rättvist skattesystem som mål, med skatt efter bärkraft. Vi tycker det är bättre än Liberalernas skattelättnader för de redan rika.”

Debattartikel i VF av Roger Johansson 2021-03-30 om hur Sverige växer isär och hur vi måste använda skolan för att nå ett jämlikare samhälle. Det kan inte vara så att din klass och din bostadsort ska avgöra dina möjligheter i livet och till och med hur länge du kan förväntas leva.

Debattartikel i NWT av Per Lawén 2021-02-09 om vårt arbete för att göra om Forshaga till en MR-kommun med fokus på mänskliga rättigheter där alla får plats och får synas.

Debattartikel i VF av Roger Johansson 2021-01-11 efter stormningen av kongressen i USA och hur det även kan hända här. Han skriver om de utmaningar vår demokrati står inför bland annat.

Debattartikel i VF av Per Lawén 2021-01-07 om hur coronapandemin påverkat vårt samhället och behovet av gemensamma lösningar för att lösa stora problem.

Debattartikel i VF av Per Lawén och Maria Norell 2020-11-24. De skriver om behovet av likvärdig hjälp av ambulans oavsett var i Värmland du bor. Särskilt lyfter de fram att Deje är en bra plats för en placering av en ambulans.

Debattartikel i VF av Philip Johnson 2020-10-21. Han skriver bland annat om behovet för S att ge en tydlig bild av vilken framtid man vill se och hur de stora framtidsutmaningarna ska mötas.

Debattartikel i Dagens Samhälle av Per Lawén, kommunstyrelsens ordförande 2020-10-20 angående den pågående avtalsrörelsen. Per kräver mer insyn och påverkan på förhandlingarna och garanterade löneökningar samt en jämställdhetssatsning bl.a. Här finns också en intervju med Per i VF från samma dag om ämnet.

Debattartikel i VF av bl.a Maria Norell 2020-08-17 om äldreomsorgslyftet och de möjligheter det ger för vidareutbildning för vår duktiga personal inom vård- och omsorg i Forshaga kommun.

Debattartikel i Aftonbladet av Roger Johansson 2020-02-05 i polemik med Jimmie Åkesson angående kriminellt utsatta områden.

facebook Twitter Email