Dags att placera en ambulans i Deje!

Marian Gustavsson och Per Lawén skriver i NWT idag om behovet av likvärdig ambulansvård även på landsbygden och specifikt om vårt krav att en ambulans ska placeras i Deje.

Läs mer här: https://www.nwt.se/2022/09/09/ambulans-i-tid-aven-pa-landsbygden/

facebook Twitter Email