Demokrati och kommunal utveckling

Vi socialdemokrater vill arbeta för att hela kommunen ska leva och för att kommunal service, möjlighet till boende med mera möjliggörs runt om i vår vackra kommun.

Demokratin i kommunen är inget vi kan ta för givet. Kommunen ska alltid fortsätta arbeta för en ökad demokratiutveckling med fokus på mänskliga rättigheter.

Under den kommande mandatperioden jobbar vi socialdemokrater bland annat för:

 • Ökat utbud av digitala tjänster
 • Ungdomsgårdar och mötesplatser med generösa öppettider
 • Ökad kommunal förekomst och service i kommunens alla delar
 • Bostäder byggs i hela kommunen och små, billiga ungdomslägenheter utvecklas
 • Strandpromenader ska utvecklas i Deje och Forshaga
 • Utveckling av Dyvelsten och Flottningshistorien
 • Arbeta för en lättillgänglig kollektivtrafik med låga biljettpriser, direktlinje till universitetet
 • Mest gång och cykelväg i hela Sverige
 • Stärkt samverkan med frivilligkrafter, närings- och föreningslivet
 • Införa investeringsstöd för föreningar, ex till besöksmål som minigolfbana
 • Fortsätta och utöka kommunens skyltning och utveckla digitala tjänster av sevärdheter
 • Ta fram en plan för utveckling av våra två centrum
 • Satsning på stationsområdet i Deje ex trapp, bänkar och fler lekmöjligheter
 • Köpa mer utvecklingsbar mark och fastigheter
 • Ökad samverkan med näringslivet för ett förbättrat näringslivsklimat och fler arbetstillfällen – särskilt fokus på närproducerat, gröna jobb och hållbara branscher
 • Verka för fler företagsetableringar i hela kommunen
 • Utveckla ett kontaktcenter med ett uppbyggt arbetssätt för invånardialog
 • Vi bygger vidare på samarbete inom ex Karlstadsregionen
 • Biblioteken utvecklas med större uppdrag för kultur- och demokratiutveckling
 • Insatser för att stärka demokratin och öka valdeltagandet
 • Säkerställa invånarinflytande genom bland annat ett väl fungerande ungdomsråd, näringslivsråd, föreningsråd och äldre-funktionsvariationsråd

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email