Kultur och fritid

I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturen och kulturarvet ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden, och möjlighet att kunna mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Kulturens frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot auktoritära krafters strävan att ta makten över tanken.

Värmland är ett kultur- och idrottslän och vi socialdemokrater vill ge de allra bästa förutsättningarna för att våra invånare ska kunna ta del av både kultur- och idrottsupplevelser, både inom och utom vår kommun.

Under den kommande mandatperioden kommer vi socialdemokrater arbeta för bland annat:

 • Avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i hela kommunen
 • Ungdomsgårdar och mötesplatser med generösa öppettider
 • Strandpromenader ska utvecklas i Deje och Forshaga
 • Utveckling av Dyvelsten och Flottningshistorien
 • Värna grönytor och gröna stråk i befintliga miljöer
 • Mest gång och cykelväg i hela Sverige
 • Stärka våra mötesplatser ex Kulturhuset, Folkets Hus och Folkets Park
 • En kulturskola med ett brett utbud och låga avgifter
 • Gratis kulturresor för alla elever
 • Biblioteken utvecklas med större uppdrag för kultur- och demokratiutveckling
 • Biblioteken ska ha förmånliga öppettider och hög tillgänglighet
 • Öka möjligheten till arrangemang och upplevelser på hemmaplan
 • Säkra våra kulturmiljöer och utveckla Gamla Kraftstationen som heltäckande kulturarena
 • Ta vara på vår kulturhistoria genom satsning på flottningshistorien och våra gamla bruk i Mölnbacka, Dömle, Deje, Kvarntorp och Forshaga
 • Möjliggöra att föreningslivet har tillgång till lokaler
 • Etablera fler enkla, mindre bostadsnära lekplatser
 • Fortsatt utveckling av Fritidsbankens verksamhet
 • Utveckla vår egen kommun och Värmland som besöksmål

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email