Miljö och klimat

Klimatomställningen är vår tids viktigaste fråga. Vi socialdemokrater vill arbeta för en grön klimatomställning som möjliggör nya, gröna jobb i hela landet och ett minskat koldioxidavtryck.

Under den kommande mandatperioden kommer vi socialdemokrater bland annat prioritera:

 • Fokus på hållbarhetsfrågorna
 • Utveckla en egen solcellspark
 • Företag och föreningar ges möjlighet att sluta lokala klimatavtal och miljödiplomering
 • Kommunens återvinningscentral utvecklas till att göra mer återbruk
 • Främja fossilfria person- och varutransporter, infrastruktur för laddbara fordon
 • Underlätta klimatsmarta konsumtionsval
 • Ökad samverkan med näringslivet för ett förbättrat näringslivsklimat och fler arbetstillfällen – särskilt fokus på närproducerat, gröna jobb och hållbara branscher
 • Matinköpen till våra tillagningskök ska i högre grad vara klimatsmart och närproducerad
 • Värna grönytor och gröna stråk i befintliga miljöer
 • Arbeta för en lättillgänglig kollektivtrafik med låga biljettpriser, direktlinje till universitetet
 • Mest gång och cykelväg i hela Sverige
 • Underhåll, energieffektiviserings och utvecklingsplaner för alla kommunala fastigheter

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email