Omsorg och äldreomsorg

För oss socialdemokrater är det, och har alltid varit, en avgörande fråga hur vi tar hand om våra äldre och andra personer som behöver omsorg i vårt samhälle. Att våra äldre, både i ordinärt boende och särskilt boende har goda livsvillkor är ett självklart mål för oss. Forshaga kommun är en kommun där alla är lika välkomna och där alla har samma rätt att delta i samhällslivet.

Det enda vi med säkerhet kan veta om livet är att vi alla ska dö en dag, men vi vill möjliggöra att alla för möjligheter att leva till dess, inte bara överleva.

Under mandatperioden satsar vi bland annat på:

  • Fler insatser till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet
  • Fixarservice till våra äldre inom digitalisering och det egna hushållet
  • Låta brukarens behov i större omfattning styra hemtjänstens besökstid
  • Utveckla anhörigstödet inom omsorgen
  • Arbeta för att vårdcentralens tillgänglighet, telefon och öppettider utökas
  • En ambulans stationerad i Deje i vår blåljusby
  • Nya attraktiva boenden för äldre i Deje och Forshaga
  • Inbjudande och tillgängliga utemiljöer vid våra boenden

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email