Skolan

Skolan ska vara under demokratisk kontroll, alla skolor ska vara bra skolor och alla barn och ungdomar ska ges samma möjligheter att lära sig. Det är grunden för vår socialdemokratiska politik.

Under den kommande mandatperioden 2022-2026 satsar vi socialdemokrater i Forshaga kommun på följande områden:

 • Bygga fler förskolor
 • Införa närhets och syskonprincip samt 100-dagars garanti i förskolan
 • Särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilt stort behov av stöd
 • Erbjuder alla barn fritidsplats till klockan 15.00
 • Möjlighet till extra undervisning under lov
 • Läxhjälp ska erbjudas till de elever som behöver det
 • Moderna och relevanta läro- och hjälpmedel
 • Pröva tvålärarsystem fullskaligt på högstadiet
 • Satsning på utemiljöer i förskolor och skolor
 • Matinköpen till våra tillagningskök ska i högre grad vara klimatsmart och närproducerad
 • Förbättrad särskoleverksamhet
 • Fritt val av studie- och yrkesförberedande program på samtliga gymnasieskolor
 • Stärkt studie- och yrkesvägledning i samtliga skolformer
 • En kulturskola med ett brett utbud och låga avgifter
 • Gratis kulturresor för alla elever
 • Stärka SFI i kommunal regi med tydligare koppling till jobb och vidare studier
 • Utveckla den kommunala vuxenutbildningen
 • 50 ungdomar ska varje år erbjudas introduktionsjobb eller praktik i kommunen

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email