Trygghet och säkerhet

I Forshaga kommun, liksom i hela Sverige ska alla kunna känna sig trygga, oavsett var man är och vilken tid på dygnet det är. Segregationen ska brytas och gängen ska krossas.

Inom det här området satsar vi socialdemokrater i Forshaga kommun bland annat på följande under den kommande mandatperioden:

  • Mer aktivitet och närvaro i tätorterna under kvällar och helger
  • Kamerabevakning och förstärkt belysning på strategiska platser
  • Ökad kommunal förekomst och service i kommunens alla delar
  • Fixarservice till våra äldre inom digitalisering och det egna hushållet
  • Åtgärder för att minska fordonshastigheterna i våra tätorter

Ovanstående är en sammanfattning ur vårt lokala valmanifest. Du kan läsa hela valmanifestet här.

facebook Twitter Email