Vi regerar vidare!

Nu är det klart, vi socialdemokrater kommer fortsätta styra Forshaga kommun i en majoritet tillsammans med Centerpartiet. Du kan läsa mer om det i artikeln i VF här (klicka på ”… Läs mer” här nedanför för att kunna följa länken).

Utgångspunkten för det fortsatta styret är nu att bygga vidare på de gemensamma målen kring befolkningstillväxt, attraktivitet i hela kommunen och en budget i balans.

Vi kommer naturligtvis återkomma med det politiska programmet tillsammans med Centern för mandatperioden som kommer, men här kan du läsa vårt valmanifest inför valet.

facebook Twitter Email